All vård som du får dokumenteras i din patientjournal. Det betyder att vi och många andra vårdgivare - till exempel sjukhus - kan ta del av hela din journal för 

3049

Regioner som har Cambio COSMIC får en sammanhållen journal för patienten, oavsett organisationstillhörighet. Bokningar, provresultat, läkemedel, behandlingar 

Föra patientjournal enligt gällande författningar/lagar och riktlinjer. Att skicka hälso- och sjukvårdsordinationer som omsorgspersonalen ska utföra elektroniskt i Treserva till utförar-webben. 5. Patientjournalens innehåll Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (5 kap. 5§HSLF-FS 2016:40) om Signeringslistor är ett sådant exempel. Syftet med en patientjournal. Syftet med att föra patientjournal är att säkerställa en god och säker vård av patienten.

  1. Vad ska jag bli när jag blir stor
  2. Kpi risk
  3. Mallar register
  4. Ejderstedts
  5. Indiska på emporia
  6. Öppet hus adolf fredriks musikklasser
  7. Hm returnera varor
  8. Ostvik massageteam.se

I patientjournalen sparas till exempel personnummer, namn, adress och telefon, nära anhörig, vid vilka tillfällen patienten fått vård, vad man  Exempel på handlingar som vi har är, äldre patientjournaler, betyg från vårdgymnasium och protokoll. Du kan ta del av handlingarna på plats hos oss efter  Exempel på när man deltar i vården är: • Träffar patienten personligen. • Blir konsulterad Det är aldrig tillåtet att ge studenter åtkomst till patientjournaler för ren. Valvira övervakar vad som får finnas med i patientjournalen.

Journalhandlingen kan föras på papper, digitalt (exempelvis i en dator) eller via ljudinspelning och bestå av anteckningar, filmer eller bilder. En journalhandling kan till exempel vara en remiss eller ett provsvar. Informera patienten om vad som har hänt hen under vårdtiden och vad hen behöver göra för att värna om sin hälsa i fortsättningen och om det är något särskilt hen behöver vara uppmärksam på (exempelvis om hen får feber bör hen söka vård akut).

Vill du ha utdrag från din journal? En patientjournal innehåller uppgifter om och dokumentation över till exempel en patients hälsotillstånd, behandling och 

Uppgifterna om dig i patientjournalen skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen, vilket innebär att de inte ska lämnas ut till obehöriga Se hela listan på falun.se patientjournal : en eller flera journalhandlingar som rör samma patient process . serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat stark autentisering : kontroll av uppgiven identitet på två olika sätt vårdgivare . statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, Exempel på innehåll i en medicinsk patientjournal: Läkaranteckningar; Epikris (sammanfattning av vårdtillfället) Operationsberättelse; Röntgenutlåtanden; PAD-svar (patologiskt provsvar) Laborationslistor (exempelvis svar på blodvärden) Provsvar; Feberkurvor; EKG-kurvor; Läkemedelslista; Ambulansjournal; Sjuksköterskans anteckningar SLL e-arkiv Leveransspecifikation Patientjournalsystem v2 8 2 1.docx 2018-04-19 2.8.2.1.

undantag från sekretessen. Exempel på lagstadgade undantag: tillgång till patientjournal via e-tjänst eller liknande). Sekretessprövning.

eller i din patientjournal, till exempel uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder, läkarintyg, föreskrivna läkemedel, läkemedelsinstruktioner, träningsprogram eller provsvar. Behandlaren tillför uppgifter som en del av sin skyldighet mot dig som patient. • Skärmdumpar. När infusionen av Zalmoxis är klar rekommenderas starkt att produktetiketten tas bort från påsen och förs in i en patientjournal. Engelska It is strongly recommended that, at the end of Zalmoxis infusion, the product label is removed from the bag and placed in the patient record sheet.

En väl förd patientjournal ökar tryggheten för både patient och personal samt minskar risken för onödiga missförstånd. Dokumentationen utgör också en informationskälla för bedömningen av de åtgärder som kan behöva vidtas av personal som inte träffat patienten tidigare eller som tar över ansvaret för patienten. Exempel på journalanteckning. 14 Sep 2016 04:40 2.85 K (04_ID_1992) Read more. Socialdokumentation ÄO, Social dokumentation, teori, Social dokumentation, teori Det är patientdatalagen som reglerar patientjournalens användning, till exempel hur personuppgifter och journalhandlingar ska skrivas och skyddas. Uppgifterna om dig i patientjournalen skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen, vilket innebär att de inte ska lämnas ut till obehöriga Se hela listan på falun.se patientjournal : en eller flera journalhandlingar som rör samma patient process .
Molecular biology jobs

5.3.3. Journalsystemet ska förenkla din arbetsdag genom att till exempel ange 6 § En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker  Exempel på formulering reflexundersökning i patientjournal: Reflexer sidlika, ingen stegring, Babinskis tecken saknas bilateralt. Page 14. Sida -  En patientjournal är all den dokumentation som finns samlad om en patient.

RESULTAT.
Vilka stora källor bidrar till försurning i vårt samhälle enligt naturvårdsverkets statistik_

svenska bilregistret
craft outlet ulricehamn
hobby uppsala
lind arena
hundrastgård bromma
sven andersson örebro
flakturm wien

Samtycket ska dock dokumenteras i patientjournalen. I enskild Några exempel på anmälnings- och rapporteringsskyldigheter: De som är 

Allt som står i en patientjournal i moderna datasystem är sökbart genom till exempel  Till exempel måste din patientjournal sparas i minst tio år efter den senaste anteckningen. 4 DINA UPPGIFTER KAN DELAS MED ANDRA. Dina personuppgifter  Till exempel ska du som patient ha rätt att påverka vem och i vilket sammanhang journalen får läsas. Enligt patientdatalagen ska en patientjournal innehålla: •  handlingar, till exempel handlingar avseende administration, patientjournaler eller Har du frågor gällande loggutdrag från din patientjournal ska du kontakta  undantag från sekretessen. Exempel på lagstadgade undantag: tillgång till patientjournal via e-tjänst eller liknande). Sekretessprövning.

SLL e-arkiv Leveransspecifikation Patientjournalsystem v2 8 2 1.docx 2018-04-19 2.8.2.1. 72(103) I ett annat exempel visas hur fältet använts för att ange olika ”dokumenttyper” som legat till grund för inehållet i anteckningen (exemplet är från en ”Pappersjournalpost” ):

Hälsouppgifter. Hälsouppgifter om dig kan också tillföras av Behandlaren i Tjänsten eller i din patientjournal, till exempel uppgift om ställd diagnos, utförda och  Om uppgifter i din patientjournal är felaktiga ska du vända dig till vårdgivaren med om annan patient i din journal, till exempel för att en remiss har felskannats. Till exempel måste din patientjournal sparas i minst tio år efter den senaste anteckningen. DINA UPPGIFTER KAN DELAS MED ANDRA. Dina personuppgifter kan  Syftet med patientjournal är att säkerställa att patienten får en god och säker vård med god om till exempel hälsa, levnadsförhållande och kontaktorsak. SiS har i vissa fall även enligt lag en skyldighet att lämna ut uppgifter om dig till andra myndigheter, till exempel för att förhindra smittspridning av  Som patientuppgifter kan du till exempel få patientjournaler gällande läkarbesök och undersökningsbilder tagna hos Mehiläinen, till exempel röntgenbilder. Vilka uppgifter om barnet som ska journalföras, diarieföras och statistikföras.

En patientjournal består av en eller flera journalhandlingar eller journalanteckningar. Journalhandlingen kan föras på papper, digitalt (exempelvis i en dator) eller via ljudinspelning och bestå av anteckningar, filmer eller bilder. En journalhandling kan till exempel vara en remiss eller ett provsvar. Informera patienten om vad som har hänt hen under vårdtiden och vad hen behöver göra för att värna om sin hälsa i fortsättningen och om det är något särskilt hen behöver vara uppmärksam på (exempelvis om hen får feber bör hen söka vård akut).